ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÀM VIỆC VỚI HỘI LHPN TỈNH VỀ THÚC ĐẨY LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Ngày cập nhật 06/06/2020

Ngày 4/6/2020, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến việc thúc đẩy lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chí Tài - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo cáo một số nội dung, kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, hiện nay tình trạng tiếp cận cơ hội sinh kế, lao động, việc làm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều hạn chế; tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số hoàn thành các bậc học từ trung học phổ thông đạt tỷ lệ thấp chỉ 10,2% so với trung bình toàn quốc là 16,3%; việc tiếp cận các dịch vụ y tế của phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất thấp, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cao hơn nhiều so với trẻ em trên toàn quốc; cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư nhiều...Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành thảo luận và thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia, đây là cơ hội để thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết căn bản những vấn đề cấp thiết đến phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh đã kiến nghị bổ sung một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 như: Bổ sung một số nội dung đảm bảo lồng ghép giới tại một số dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; đề xuất Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em…

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội LHPN tỉnh trong thời gian vừa qua; đối với những kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN tỉnh liên quan đến việc thúc đẩy lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu và có ý kiến tham gia trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

                                                                                                                                                                                       Theo http://dbqh.thuathienhue.gov.vn/

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.621.934
Truy cập hiện tại 291