Thực hiện khai báo y tế toàn dân thống nhất qua Hue-S
Ngày cập nhật 20/04/2020

Trên cơ sở những kết quả tích cực trong việc triển khai khai báo y tế toàn dân trên Hue-S giai đoạn vừa qua, ngày 17/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3182 /UBND-CT yêu cầu triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn dân giai đoạn 2. Việc khai báo này có tính chất bắt buộc thực hiện và thống nhất khai báo qua Hue-S. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 30/4/2020.

Hỗ trợ khai báo y tế qua ứng dụng Hue-S cho người dân tại Phong Điền

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan rà soát và hoàn thiện việc khai báo y tế đảm bảo các nguyên tắc sau: Đảm bảo và chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ của thông tin khai báo; thông tin khai báo phải thống nhất với thông tin được khai báo trong hệ thống quản lý công chức, viên chức do Sở Nội vụ quản lý; đặc biệt, có trách nhiệm khai báo đầy đủ các thành viên trong gia đình theo nội dung được chỉ đạo tại Công văn số 2587/UBND-CT của UBND tỉnh ngày 31 tháng 3 năm 2020. Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc, giám sát số liệu đơn vị thông qua địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/sohoa.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai các giải pháp khai báo y tế mở rộng toàn diện đối với người dân trên địa bàn theo yêu cầu sau: không sử dụng hình thức thu thập khai báo giấy và các hình thức khác, áp dụng hình thức khai báo thống nhất qua Hue-S.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Huế chỉ đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin thực hiện theo các hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai hệ thống thu thập chủ động của đơn vị, đảm bảo chính xác các thông tin như: Ảnh, thông tin cá nhân, quan hệ chủ hộ và nhân khẩu, số chứng minh nhân dân, số bảo hiểm y tế, điện thoại .v.v.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục các giải pháp hỗ trợ trực tuyến các đơn vị trong quá trình triển khai; nâng cấp kịp thời các tính năng của Hue-S; chủ động làm việc với công ty Apple để sớm có phương án phê duyệt phiên bản IOS trên kho ứng dụng của Apple; tham mưu các giải pháp triển khai giai đoạn 3 trong đó tập trung các giải pháp đối soát với các cơ sở dữ liệu về nhân sự, hồ sơ sức khỏe điện tử, dân số .v.v.

Sở Y tế thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phương án kích hoạt quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên Hue-S trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ rà soát lại hệ thống quản lý công chức, viên chức đảm bảo điều chỉnh chính xác tổ chức các cơ quan hành chính đến thời điểm hiện tại, các thông tin nhân sự đối với người đã không còn làm việc hoặc nghỉ hưu; đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan nhà nước cập nhật thông tin quản lý nhân sự; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đối soát thông tin khai báo y tế toàn dân trên Hue-S với hồ sơ quản lý nhân sự hướng đến hoàn chỉnh dữ liệu trong đối tượng công chức, viên chức cơ quan nhà nước.

Đề nghị các cơ quan đơn vị chỉ đạo thống nhất truy cập địa https://huecity.vn/yttd để tải ứng dụng Hue-S. Đường dây nóng hỗ trợ: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh: 0815751575

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.674.098
Truy cập hiện tại 35