Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 14/04/2020

Ngày 13/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 45-CT/TU về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu kiểm tra công tác hậu cần tại một số khu cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị nêu rõ, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định cuộc sống của người dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Các cấp ủy, chính quyền, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung quán triệt, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng, tạo sự tin tưởng, an tâm của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo:

- Khẩn trương khảo sát, điều tra, rà soát, xác định cụ thể các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định, trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kịp thời theo nguyên tắc “công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót”, bảo đảm công bằng, hợp lý giữa các nhóm đối tượng, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân; đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng và người dân.

Riêng với nhóm đối tượng đã được xác định rõ (người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019), cần triển khai thực hiện ngay việc chi trả, hỗ trợ.

- UBND tỉnh cân đối nguồn lực để phân bổ, hỗ trợ, bảo đảm triển khai chính sách kịp thời, có hiệu quả.

- UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch, tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành, không được chủ quan, lơ là nhằm kiểm soát hiệu quả và khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; cùng với cả nước quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo tinh thần Chỉ thị 44-CT/TU, ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Các địa phương, đơn vị nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, lợi dụng tình hình để nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác hỗ trợ. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai Nghị quyết của Chính phủ.

5. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế phân công các đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách địa bàn, bám sát cơ sở; trực tiếp chỉ đạo, giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống.

6. Việc chi trả tiền và triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đúng đối tượng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nơi nào để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu công bằng dẫn đến khiếu kiện, làm mất trật tự an toàn xã hội thì đồng chí bí thư và thường trực cấp ủy phải chịu trách nhiệm, kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy theo địa bàn được phân công, trực tiếp về cơ sở nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

8. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

 

Tinhuytthue.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.674.210
Truy cập hiện tại 40