Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người.
Với phương châm “sống tốt đời - đẹp đạo”, “đạo pháp và dân tộc”, sư cô Thích nữ Hạnh Thiện (chùa Hương Sơn), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Phật giáo trú xứ Diệu Đức, phường Trường An (TP. Huế) là tấm gương sáng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc có 160 hộ, 703 nhân khẩu với 4 dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc Vân Kiều chiếm 81%. Chi hội Phụ nữ Bản Phúc Lộc có 98 hội viên phụ nữ, đời sống của chị em còn gặp nhiều khó khăn, công việc chủ yếu làm nương rẫy, trồng rừng, chăn nuôi.  
Thừa Thiên- Huế tự hào là mảnh đất đã gắn bó với thời gian niên thiếu của Hồ Chủ tịch trong khoảng 10 năm (1895- 1901 và 1906- 1909), khi Người và gia đình đến sinh sống, lao động, học tập tại Kinh đô Huế. Chính mảnh đất và con người nơi đây đã góp phần hun đúc, hình thành nên tư tưởng yêu nước của Bác, từ đó thôi thúc Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giành lại độc lập và tự do cho dân tộc.    
Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn tới.
Mới đây, tại Hà Nội, hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam” đã được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân sự đóng góp to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Bùi Bằng Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với “thế giới người hiền”, cùng với thời gian, Đảng và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc được thể hiện trong bản Di chúc của Người.
Học tập tấm gương của Bác, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã có những việc làm hoặc xây dựng những mô hình ý nghĩa.
Sáng 20/8, tại Nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo PNVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tại Hội nghị.
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.717.567
Truy cập hiện tại 409