Tài liệu sinh hoạt Hội
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gường đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019 cũng là một năm quan trọng với nhiều ngày kỉ nệm lớn về Bác.
Tài liệu dành cho hội viên, phụ nữ (Tái bản có bổ sung năm 2018):
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện Công văn số 1863/ĐCT-TG ngày 20/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN về việc đôn đốc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Để góp phần cho Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2018 thu được nhiều kết quả thiết thực, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội PN các đơn vị LLVT chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng viết bài có chất lượng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các Nghị quyết TW 4,5,6 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Trên cơ sở đó, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải Búa liềm vàng.
Thực hiện công văn số 1872/ĐCT-TG, ngày 24/7/2018 của TW Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động, các hình thức tuyên truyền phù hợp trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và phổ biến rộng rãi cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, đóng góp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, sự quan tâm đối với phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới  
Chuyên đề năm 2018 : "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Để tuyên truyền sâu rộng Festival Huế năm 2018 tới cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân. Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ chuyển đến các đơn vị “Tài liệu tuyên truyền Festival Huế 2018” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.711.415
Truy cập hiện tại 881