Luật pháp - Chính sách
Hỏi: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế nào? Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào?
Hỏi: Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta được quy định như thế nào?    
Hỏi: Pháp luật quy định cụ thể về các cấp độ bảo vệ trẻ em như thế nào?    
Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
Quy định mới về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet; điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021.
Hỏi: Hiện nay có một số loại thực phẩm bị phát hiện sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng. Quy định pháp luật về hình thức xử phạt vi phạm đối với các hành vi này như thế nào?
Hỏi: Luật số 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 quy định như thế nào về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường    
Theo Nghị quyết số 559 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số cán bộ Hội LHPN các cấp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 36 người, trong đó có 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu.
Câu hỏi: Các trường hợp nào bị xóa tên trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.717.576
Truy cập hiện tại 403