Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 14, năm 2020 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
06/04/2020
Thăm, tặng quà các điểm chốt chặnA lưới Trần Thị Kim Loan, Đặng Đỗ Liên Chi
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly:
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly: Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Ngọc Hân
Thứ ba
07/04/2020
Cả ngày: Trực lãnh đạo cơ quan Lê Thị Hồng Thanh
Cả ngày: Thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các điểm cách ly Ngô Thị Ánh Tuyết
07h30: Họp HĐND tỉnhUBND tỉnh Trần Thị Kim Loan
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Bùi Thị Mỹ Yến
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Hồ Thị Tuyết Vân
Thứ tư
08/04/2020
Cả ngày: Trực lãnh đạo cơ quan Trần Thị Kim Loan
Cả ngày: Thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các điểm cách ly Lê Thị Hồng Thanh
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Lê Thị Ngọc Hân
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly
Thứ năm
09/04/2020
Cả ngày: Trực lãnh đạo cơ quan Ngô Thị Ánh Tuyết
Cả ngày: Thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các điểm cách ly Trần Thị Kim Loan
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Hồ Thị Tuyết Vân
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Bùi Thị Mỹ Yến, Nguyễn Thị Hồng
Thứ sáu
10/04/2020
Cả ngày: Trực lãnh đạo cơ quan Lê Thị Hồng Thanh
Cả ngày: Thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các điểm cách ly Ngô Thị Ánh Tuyết
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Ngọc Hân
Thứ bảy
11/04/2020
Cả ngày: Trực lãnh đạo cơ quan Trần Thị Kim Loan
Cả ngày: Thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các điểm cách ly Lê Thị Hồng Thanh
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Bùi Thị Mỹ Yến
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Hồ Thị Tuyết Vân
Chủ nhật
12/04/2020
Cả ngày: Trực lãnh đạo cơ quan Ngô Thị Ánh Tuyết
Cả ngày: Thăm và kiểm tra công tác hậu cần tại các điểm cách ly Trần Thị Kim Loan
07h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly Lê Thị Ngọc Hân
13h30: Tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.275.276
Truy cập hiện tại 89