Hưởng ứng Cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu"
Ngày cập nhật 08/04/2021

Thiên tai, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang xảy ra và có tác động trực tiếp, gây hậu quả nặng nề đến đời sống từng gia đình ở nhiều địa phương. Nhằm tìm kiếm, thúc đẩy những sáng kiến, giải pháp có thể áp dụng vào thực tiễn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và hành động vì môi trường; tạo sự lan tỏa đến cộng đồng, gia đình và từng cá nhân ý thức phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và các hành động bảo vệ môi trường; hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động (trên phạm vi toàn quốc) Cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp vì môi trường, với chủ đề “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang triển khai phát động Cuộc thi đến các cấp Hội cơ sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị; đồng thời thông tin về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin địa phương, fanpage, mạng xã hội,… để tuyên truyền, vận động sâu rộng trong hội viên, phụ nữ và người dân tham gia Cuộc thi.
 
Chi tiết về Cuộc thi theo Công văn, Thể lệ Cuộc thi tải tại đây:
 
Ban Xây dựng Tổ chức Hội
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.583.561
Truy cập hiện tại 243