Trung tâm Giới thiệu việc làm và dạy nghề
Ngày cập nhật 14/10/2009

Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dạy nghề Hội LHPN tỉnh TT Huế.
Địa chỉ: Quốc lộ 49, đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế.
Điện thoại: 054.3845063
Email:
ttdnpntthue@yahoo.com

Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội LHPN TT Huế chính thức vào hoạt động từ ngày 08/3/1990 đến ngày 25/4/1994 đổi tên thành "Trung tâm xúc tiến việc làm Hội LHPN tỉnh TT Huế" theo Quyết định số 662/QĐ/UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT Huế. Cho đến ngày 06/10/2004 đổi tên thành "Trung tâm Giới thiệc việc làm và Dạy nghề Hội LHPN tỉnh TT Huế" theo quyết định số 3436/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT Huế
 Với chức năng, nhiệm vụ như sau:
- Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học vó năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong xã hội.
- Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.
- Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm, miễn học phí cho người học nghề.
- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người học nghề trong hoạt động dạy nghề.
- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh hoạt động của TT GTVL và dạy nghề tỉnh Hội:

Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.275.414
Truy cập hiện tại 131