Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Ngày cập nhật 30/03/2021

Câu hỏi: Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo nguyên tắc:

- Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500 nghìn dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 500 nghìn dân thì cứ thêm 50 nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu;

Theo Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp 2021-2026, việc xác định tỉnh miền núi, vùng cao làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu căn cứ văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Uỷ ban Dân tộc và cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, công bố trên Trang Thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn).

- Tỉnh không thuộc trường hợp quy định nêu trên có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70 nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu;

- Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60 nghìn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu;

- Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu.

Cũng theo Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14, dân số của đơn vị hành chính làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu xác định theo số liệu thống kê do cơ quan cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất tính đến 31/12/2020.

http://hoilhpn.org.vn/

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.583.344
Truy cập hiện tại 110