Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử
Ngày cập nhật 16/03/2021

Câu hỏi: Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, cụ thể chậm nhất 14/3/2021, người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (cả với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) phải nộp hồ sơ ứng cử.

Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau:

- Người được tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia ( qua Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử Quốc gia, địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Uỷ ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên.

- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Uỷ ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử.

Trường hợp người ứng cử không tự đến nộp hồ sơ được thì có thể uỷ quyền cho người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử đến nộp hồ sơ cho mình; người đại diện phải có giấy tờ giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/2/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021. Thứ 7, chủ nhật các ngày 13, 14/3/2021, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Uỷ ban bầu cử các cắp cử người nhận hồ sơ ứng cử.

Người được phân công tiếp nhận hồ sơ ứng cử có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra kỹ hồ sơ; nếu các tài liệu đã đầy đủ, ghi đủ thông tin theo yêu cầu trong mẫu và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia thì điền thông tin vào Sổ tiếp nhận và giấy biên nhận, ký và giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ ứng cử.

http://hoilhpn.org.vn/

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.583.353
Truy cập hiện tại 114