Nâng cao kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị, tư vấn và hỗ trợ sử dụng vốn vay có hiệu quả cho hội viên phụ nữ tại các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới
Ngày cập nhật 26/06/2020

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, Dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh về việc “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, góp phần cải thiện sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học”; Trong thời gian qua, cán bộ Hội LHPN tỉnh và Dự án Trường Sơn Xanh của USAID đã tổ chức 01 lớp đào tạo, tập huấn giảng viên nguồn cho gần 40 học viên là cán bộ Hội LHPN và Ngân hàng CSXH tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội LHPN và Ngân hàng CSXH các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới về kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị, tư vấn và hỗ trợ sử dụng vốn.

Sau chương trình tập huấn cho giảng viên nguồn, tiếp tục tổ chức 56 lớp Tập huấn Lập phương án sản xuất kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị, tiếp cận thị trường cho gần 1500 học viên chuẩn bị vay vốn Ngân hàng CSXH thuộc các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các xã, thị trấn huyện Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới.

Tại các buổi tập huấn, Dự án Trường Sơn Xanh của USAID cùng với đội ngũ giảng viên nguồn của Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các học viên cách thức để xây dựng, phát triển mô hình kinh doanh, tiếp cận thị trường; qua đó, nâng cao năng lực, tăng khả năng tiếp cận vốn vay ủy thác ưu đãi và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần cải thiện sinh kế và tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học.

Một số hình ảnh tập huấn:

Ban Gia đình Xã hội - Kinh tế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.125.846
Truy cập hiện tại 753