Khẳng định vai trò giám sát, phản biện xã hội
Ngày cập nhật 11/10/2019

“Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Trà là một trong những điển hình trong thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần khẳng định vai trò đại diện của tổ chức Hội trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ”, chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đánh giá.

 

Hội LHPN thị xã Hương Trà hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hội viên nghèo

Hiệu quả

Nổi bật là Hội LHPN thị xã Hương Trà đã giám sát, phản biện việc thực hiện khoản 6, điều 1 Nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được Hội LHPN thị xã thực hiện năm 2017.

Chị Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã cho biết: Qua hoạt động giám sát, toàn bộ xã, phường đều thực hiện cấp kinh phí cho mỗi chi hội đảm bảo theo tinh thần nghị quyết đề ra. Riêng ở Hội LHPN xã Hải Dương, việc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động này chưa đúng theo quy định và kéo dài từ 2014 đến năm 2017. Hội LHPN thị xã đã lập đoàn làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Hải Dương, sau đó tiếp tục kiến nghị, đề xuất tại các hội nghị giao ban, các cuộc họp do Thị ủy và Ban Dân vận Thị ủy tổ chức. Nhờ đó, Đảng ủy xã Hải Dương đã quan tâm chỉ đạo. Đầu năm 2019, Hội LHPN xã Hải Dương đã được quyết toán, nhận lại toàn bộ khoản kinh phí là 20 triệu đồng. 

Giám sát việc thực hiện một số chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được Thị hội Hương Trà tổ chức trong tháng 9 vừa qua cho thấy, tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy có giảm qua các năm nhưng giảm chậm, còn ở mức cao so với toàn tỉnh và có xu hướng tăng trong 6 tháng đầu năm 2019. Ban chỉ đạo một số xã, phường chưa phát huy vai trò của mình mà chủ yếu giao phó trách nhiệm cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác dân số. Trên cơ sở đó, Hội LHPN thị xã đã có nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó kiến nghị Thị ủy Hương Trà tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

Hội LHPN cấp xã, phường ở thị xã Hương Trà cũng chủ động tổ chức nhiều đợt giám sát, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đưa giám sát, phản biện vào chỉ tiêu

Để hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, đảm bảo yêu cầu đặt ra, Hội LHPN thị xã Hương Trà tập trung tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp giám sát cho các cơ sở hội. Sau đó, đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội vào tiêu chí xem xét, đánh giá thi đua định kỳ hàng năm để các cơ sở tích cực nhập cuộc.

Tuy nhiên, theo chị Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Trà, quá trình Hội LHPN thị xã tham gia giám sát vẫn còn những hạn chế. Đó là các cấp hội chưa thực sự chủ động, mạnh dạn, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ giám sát. Một số chương trình giám sát chưa nghiên cứu sâu, chưa nắm chắc và kỹ các chính sách liên quan đến nội dung giám sát và những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ của địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, Hội LHPN thị xã tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ phụ nữ; giúp các chị nhạy bén trong nhìn nhận, phân tích vấn đề giám sát. Định hướng, lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện xã hội sát với chức năng, nhiệm vụ của hội. Đồng thời, tiếp tục biên soạn tài liệu, chuyển đến các cơ sở, để thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở dễ dàng tiếp cận, khai thác.

Thời gian qua, Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức 9 cuộc giám sát, Hội LHPN các xã, phường tổ chức 15 cuộc giám sát. Các cuộc giám sát tập trung vào những nội dung sát với quyền lợi của phụ nữ và người dân như: Việc cho vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo; việc chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; huy động nguồn lực trong Nhân dân tham gia chương trình nông thôn mới; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học; cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi… Ngoài ra, các cấp Hội LHPN thị xã còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam tổ chức nhiều đợt giám sát khác.

Hải Thuận

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.674.225
Truy cập hiện tại 46